Zielona Szkoła – klasy ósme w Górach Świętokrzystkich [ZDJĘCIA]

11 września 2019

W pierwszym tygodniu września, w ramach stacjonarnej Zielonej Szkoły, uczniowie klas ósmych zrealizowali interdyscyplinarny projekt edukacyjny.

Produktem końcowym projektu była gazetka, zawierająca artykuł lub wywiad z postacią historyczną, znanym naukowcem: biologiem, fizykiem lub chemikiem.

Natomiast kolejne dwa dni młodzież wraz z wychowawcami spędziła na wycieczce w Górach Świętokrzyskich. Uczniowie brali udział w warsztatach w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej oraz zwiedzili zamek w Chęcinach i wędrowali szlakami Świętokrzyskiego Parku Narodowego.