Lekcja trudnej historii – Majdanek w Lublinie [GALERIA]

26 października 2020

Uczniowie klas 8 MSP Paderewski wzięli udział w niezwykłej wizycie na terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku w Lublinie. 

Jak co roku, jesienią klasy ósme biorą udział w niezwykłej, ale też niełatwej wizycie na terenie byłego, niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku w Lublinie, który był jednocześnie obozem zagłady. Zwiedzanie tego miejsca bywa trudnym przeżyciem dla młodzieży, dlatego też przygotowanie rozpoczęliśmy na lekcjach historii. Wizytę poprzedziła rozmowa o tle historycznym wydarzeń, których efektem było powstanie obozu.

Na terenie byłego obozu koncentracyjnego znajduje się dziś 70 obiektów historycznych, my zwiedziliśmy tylko niektóre z nich. Szczególne wrażenie zrobiły na nas baraki, wieże i wartownie, krematoria z komorami gazowymi. Zwiedziliśmy wystawę historyczną „Więźniowie Majdanka”, która przywołuje pamięć o więźniach obozu – ofiarach nazistowskiej polityki prześladowań i eksterminacji. Ich indywidualne losy składają się na dzieje obozu na Majdanku. Na ekspozycji, oprócz wielu nigdy dotąd niepokazywanych oryginalnych eksponatów i dokumentów, znalazły się audiowizualne relacje więźniów oraz nowoczesne aplikacje multimedialne poświęcone historii obozu. Taka forma przekazu pozwala zwiedzającym popatrzeć na te wydarzenia poprzez pryzmat indywidualnych historii.

Po powrocie do szkoły młodzież podjęła dyskusję o tym, czy i dlaczego powinniśmy odwiedzać miejsca martyrologii, nawet, kiedy wizyta ta wiąże się z trudnymi do zrozumienia faktami i bolesnymi przeżyciami. Rozmawialiśmy też o symbolicznym znaczeniu słów wyrytych nad Mauzoleum Ofiar „ Los nasz dla Was przestrogą”. Była to ważna lekcja dla nas wszystkich.