Leśne lekcje

30 maja 2017

Pod koniec maja uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej Paderewski uczestniczyli w zajęciach leśnych w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym. Warsztaty trwały trzy godziny, pogoda dopisała, dni były słoneczne. Młodzi przyrodnicy uczyli się rozpoznawać gatunki roślin z różnych warstw lasu. W koronach drzew były to graby, dęby, klony, sosny, świerki, w warstwie podszytu leszczyna, bez czarny, natomiast w runie m.in. paprocie, konwalijki, zawilce, szczawik zajęczy. Korzystając ze specjalnych przyrządów do oglądania owadów, uczniowie mogli poznać najmniejszych mieszkańców lasu, udało się zaobserwować: wija drewniaka, krocionoga, pająki, żuki, mrówki. Pracę w lesie umilał nam śpiew zięby i pierwiosnka. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, każdy uczeń mógł dokonać własnych obserwacji i pogłębić swoją wiedzę na temat życia lasu.