MegaMisja – psotnikowe wyzwania

13 czerwca 2018

Dział 7 – Etyka wartości w komunikacji i mediach

Psotnik i ważne emocje.

Podczas zajęć dzieci mogły zrozumieć, że komunikacja za pomocą mediów, to wciąż komunikacja międzyludzka, która wymaga szacunku i wrażliwości na emocje drugiego człowieka. Dzieci wymyślały przeróżne miny, które pokazywały różnie emocje. Dzięki pracy plastycznej “jak się dziś czuję” każdy mógł wyrazić swój dzisiejszy nastrój.

Psotnikowa przyjaźń i nowe media

Czym jest prawdziwa przyjaźń? Co jest dla nas ważne w przyjaźni? Media i nowe technologie dają nam ogromne możliwości komunikacyjne. Dzięki nim możemy poznać ciekawe osoby z całego świata. Zajęcia miały na celu pokazanie dzieciom jaką wartością jest przyjaźni, również ta na odległość, która może okazać się niewystarczającą alternatywą dla komunikacji interpersonalnej i budowania głębokich relacji z drugim człowiekiem. Dzieci bardzo chętnie włączyły się w zabawę zaufaj mi, z zaciekawieniem odkrywały listy, stworzyły również atrybuty przyjaźni.

Kampania społeczna Julki i Kuby

Kampanie społeczne dostarczają nam wiedzy o różnych sprawach, zachęcają do przemyśleń i podejmowania działań, które mają zmienić coś na lepsze. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak wyglądają takie kampanie, czego mogą dotyczyć oraz jak za ich pomocą można zmieniać świadomość dotyczącą ważnych problemów.

Dział 8 Ekonomiczne aspekty działania mediów

Julka i Kuba tropią nadawcę komunikatu

Podczas zajęć dzieci dowiedzieły się co to jest komunikat oraz że naprzemiennie możemy być nadawcami i odbiorcami. W lepszym zrozumieniu pomogła nam zabawa w rozmowę telefoniczną. Udało nam się też uporządkować, które z mediów pozwalają nam na powracanie do różnych treści, a z których możemy skorzystać tylko raz.

Za darmo czy nie? – o pieniądzach w mediach

Dzieci miały okazję wziąć udział w grze ukazującej finansowe aspekty związane z korzystaniem z mediów. Dwie drużyny zdobywały punkty, udzielając odpowiedzi na pytania, za które usługi i produkty powiązane z mediami płacimy, a za które nie. Zwróciliśmy również uwagę na różne sytuacje, w których trzeba zachować szczególną rozwagę w użytkowaniu mediów.

Bliźniaki reklamują swój piknik naukowy

Komunikaty towarzyszą nam w codziennym życiu, mają one różne cele, treść i formę. Dlatego warto wiedzieć, które z nich zostały stworzone, aby przekazać nam pewną wiedzę, pożyteczne informacje, a które są reklamą produktów czy usług. Poprzez stworzenie różnorodnych plakatów, dzieci miały szansę lepiej rozeznać się w kierowanych do nich – jako odbiorców – przekazach, a także spojrzeć z większym dystansem na otaczające ich na co dzień reklamy.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dzieci w zajęcia Psotnik przesłał nam kolejne nagrody do świetlicy: drugi tablet oraz artykuły plastyczne!