Mikołajkowy Turniej Szachowy w Paderewskim

27 listopada 2018

Zapraszamy wszystkich naszych uczniów i sympatyków (do lat 14) do udziału w Mikołajkowym Turnieju Szachowym, który odbędzie się w naszej szkole 8 grudnia o godz. 10.00.

Będzie to doskonała okazja do sprawdzenia swoich sił w tej grze oraz ciekawego spędzenia czasu. Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 5 grudnia do godz. 20.00 (szczegóły poniżej).

1. ORGANIZATORZY
– Szkoła Podstawowa PADEREWSKI w Lublinie,
– Lubelska Akademia Szachowa.

2. CELE TURNIEJU
– propagowanie „królewskiej gry” wśród dzieci i młodzieży,
– stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości rywalizacji sportowej,
– stworzenie możliwości ciekawego spędzenia czasu wolnego,
– poszukiwanie następców mistrzów, wyłanianie utalentowanych juniorów.

3. TERMIN I MIEJSCE
Turniej zostanie rozegrany 08.12. 2018 r. (sobota) w Szkole Podstawowej PADEREWSKI w Lublinie, ul. Symfoniczna 3A. Początek godzina 1000.

4. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
Sobotni turniej adresowany jest do dzieci do lat 14 bez względu na przynależność klubową. Zgłoszenia przyjmowane będą przez internet na stronie www.chessarbiter.com/turnieje.php lub mailowo lubelska.akademia.szachowa@gmail.com. Temat wiadomości: Zgłoszenie na Turniej Szachowy. W treści maila prosimy o padanie imienia, nazwiska, rok urodzenia dziecka oraz adres szkoły, do której uczęszcza dziecko.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 05.12.2018 r. (środa) do godziny 20.00.
Ilość miejsc ograniczona do 80 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

5. WPISOWE
Wpisowe do turnieju wynosi 20 zł.
Uczniowie Szkoły Podstawowej Paderewski 10 zł
płatne przelewem na konto:
72 1910 1048 2648 9735 0926 0001 Lubelska Akademia Szachowa, Zawieprzyce 29, 21-077 Spiczyn o treści: Mikołajkowy Turniej Szachowy, Imię i Nazwisko osoby biorącej udział w zawodach lub ewentualnie gotówką na sali gry przed rozpoczęciem zawodów.

6. SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Obowiązuje tempo gry 15 min. dla zawodnika.
O miejscu w turnieju, w pierwszej kolejności, decyduje suma punktów zdobytych w partiach (wygrana 1 pkt., remis ½ pkt., przegrana 0 pkt.). W przypadku równej ilości punktów obowiązuje punktacja pomocnicza według następującej kolejności: Buchholz z odrzuceniem wartości skrajnych, pełny Buchholz, progres.

7. NAGRODY
Organizatorzy przewidują puchar dla najlepszego zawodnika turnieju oraz medale dla trzech najlepszych osób w następujących kategoriach:
a) dzieci do lat 8,
b) dzieci do lat 10,
c) dzieci di lat 12,
d) dzieci do lat 14.
Nagroda przewidziana dla każdego uczestnika.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Organizator zapewnia kawę, herbatę oraz drobny poczęstunek,
– zawodników obowiązują aktualne przepisy Polskiego Związku Szachowego oraz walka w duchu FAIR PLAY,
– uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność,
– dojazd uczestników na koszt własny,
– rodzic/opiekun małoletniego zapisując dziecko do udziału w zawodach wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku,
– odpowiedzialność za szkody materialne, zaistniałe w czasie trwania zawodów ponoszą opiekunowie dzieci,
– w sprawach nie zawartych w regulaminie decyduje organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów.

DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE
ORGANIZATORZY