Nasi nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kompetencje [ZDJĘCIA]

26 kwietnia 2019

Nauczyciele Międzynarodowych Szkół Paderewski wspierają się wzajemnie i szkolą wewnętrznie. W ostatnich dniach miały miejsce dwa takie wydarzenia.

We wtorek 23 kwietnia w ramach międzynarodowego programu IB (Internationa Baccalaurate) nasz koordynator programu międzynarodowego IB Middle Years Programme (IB MYP), nauczycielka angielskiego, Magdalena Krzemińska szkoliła swoje koleżanki i kolegów ze Szkoły Podstawowej Paderewski. Całodniowe warsztaty wprowadziły w tajniki programu MYP, jego filozofię, założenia ale także praktyczne narzędzia, które wkrótce nauczyciele zastosują przy pracy nad programem.

W czwartkowe popołudnie 25 kwietnia Joanna Wróblewska, nauczycielka angielskiego i koordynator projektu Erasmus+ zorganizowała warsztaty z nowych technologii i dzieliła się wiedzą na temat nowych, użytecznych aplikacji i programów, które znacznie wpływają na atrakcyjność oraz interaktywność prowadzonych lekcji i zajęć dodatkowych. Warsztaty odbyły się w ramach projektu ‘Connected with the Environment’, po to, by wzmocnić posługiwanie się Technologią Informacyjno-Komunikacyjną (czyli TIK) u nauczycieli.