Nauczanie zdalne w kl. 4-8

25 października 2020

Zgodnie z decyzją MEN w dniach 26.10 – 8.11 w MSP Paderewski zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 4-8. 

Zgodnie z decyzją MEN od 26 października do 8 listopada uczniowie klas 4-8 przechodzą na nauczanie zdalne według tygodniowego planu zajęć. Oznacza to zmiany w funkcjonowaniu całej szkoły podstawowej, dlatego prosimy o zapoznanie się z aktualnym regulaminem edukacji zdalnej i hybrydowej.  Wprowadziliśmy pewne modyfikacje, wykorzystując doświadczenia nabyte w ubiegłym roku szkolnym.

Zdalnie będzie także realizowana duża część zajęć dodatkowych (na pewno zajęcia doskonalące i olimpijskie) oraz stały dyżur psychologiczny dla uczniów i rodziców. Prosimy również Państwa o rozmowę z dziećmi na temat ich obowiązków podczas działania szkoły w tej niestandardowej formie.

W klasach 1-3 nauczanie nadal odbywa się stacjonarnie. Wprowadziliśmy dodatkowe zmiany organizacyjne, mające na celu zwiększenie dystansu pomiędzy uczniami, aby podnieść poziom ich bezpieczeństwa sanitarnego.

O szczegółach i bieżących zmianach będziemy dodatkowo informować Państwa drogą e-mailowa.