Nauczyciele MSP Paderewski wzięli udział w szkoleniu „Asy Internetu”

21 lutego 2024

W tym tygodniu nasza kadra uczestniczyła w szkoleniu organizowanym w ramach programu „Asy Internetu” Fundacji Szkoła z Klasą. Spotkanie miało na celu przygotowanie nauczycieli do skutecznej edukacji dotyczącej bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

Szkolenie było również odpowiedzią na prośbę Trójek Klasowych o organizację w zajęć dotyczących cyberbezpieczeństwa. Po spotkaniu nasi nauczyciele mają nowe pomysły i narzędzia, które z pewnością wzbogacą naszą edukacyjną ofertę i umożliwią jeszcze skuteczniejsze wsparcie naszych uczniów w bezpiecznym korzystaniu z Internetu.

Jednym z głównych punktów spotkania było omówienie kluczowych wartości, którymi kieruje się program „Asy Internetu”: Rozsądek, Uważność, Siła, Życzliwość i Odwaga. Nauczyciele omawiali sposoby, jak te wartości wprowadzać do codziennego nauczania, aby pomóc uczniom stawać się świadomymi i odpowiedzialnymi użytkownikami Internetu.

 

 

Współpraca: