„Nie ma dzieci – są ludzie”- przemyślenia o prawach dziecka i człowieka [GALERIA]

10 grudnia 2020

Nasi drugoklasiści zaprosili swoich kolegów i koleżanki z klas 1 – 4 do rozważań na temat praw i obowiązków małego człowieka w kontekście Dnia Praw Dziecka i Dnia Praw Człowieka.

Dzień 20 listopada ogłoszono Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, który ma przypominać szczególną rolę Polski – inicjatora uchwalenia Konwencji – w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka. Dzień Praw Człowieka, ang. Human Rights Day to święto obchodzone corocznie 10 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948 roku.

Uczniowie klas drugich zaprosili kolegów i koleżanki do rozważań na temat praw i obowiązków małego człowieka w połączeniu tych dwóch dni w myśl idei Janusza Korczaka – „Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku.

„Nie ma dzieci – są ludzie.”

Na zajęciach uczniowie poznawali sylwetkę Pana Doktora czytając „Pamiętnik Blumki”, oglądając prezentacje samodzielnie przygotowane i przedstawiane przez rówieśników, słuchając informacji, które sami poszukiwali na ten temat. Pisali swoje refleksje dotyczące lekarza i pedagoga. Powstała niezwykła galeria portretów Janusza Korczaka.
Jednocześnie trwały dyskusje na temat praw dziecka, ale też i obowiązków w imię wzajemnego szacunku. Rozmawiali o Konwencji praw dziecka, roli Rzecznika Praw Dziecka, dyskutowali o prawach zainspirowani wierszem M. Brykczyńskiego „O prawach dziecka”.

Uczniowie sami stwierdzili, że wszystkie dzieci, na całym świecie, bez względu na pochodzenie, powinny mieć takie same prawa i chciałyby, żeby wszystkie dzieci miały możliwość do rozwoju w takich samych warunkach. Zaprezentowali swoje przemyślenia w formie graficzno-słownej. Uczniowie klas 4-tych rozmawiali także o roli ludzi, którzy dostrzegają wartość życia i prawa dziecka m.in. omawiając sylwetkę Ireny Sendlerowej, która ratowała dzieci z getta.

Uczniowie swoje zdanie i manifest wyrazili w pracach plastycznych, które utworzyły kolorowy korowód dzieci z całego świata na szkolnym korytarzu.

W ten sposób uczniowie okazali cechy ucznia IB kształtowane w naszej szkole: są reflective – refleksyjni, bo zastanawiają się i dokonują refleksji na temat praw i obowiązków; open-minded – otwarci na każdego człowieka, iż ma swoje prawa bez względu na to, z jakiego kraju pochodzi, stan majątku, kulturę, wiarę; principled – są dziećmi prawymi z zasadami działają w sposób uczciwy, z silnym poczuciem sprawiedliwości, poszanowaniem godności i praw ludzi na całym świecie, biorą odpowiedzialność za swoje działania i ich konsekwencje.

Współpraca: