Odwołanie zajęć edukacyjnych w MSP Paderewski

11 marca 2020

Szanowni Państwo,

zgodnie z zaleceniem prezydenta miasta Lublina organ prowadzący szkoły Paderewski podjął decyzję o odwołaniu zajęć szkolnych w Międzynarodowej Szkole Paderewski w Lublinie oraz w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Paderewski w Lublinie w dniach od 12 marca br. do 25 marca br. włącznie. 17 marca br. poinformujemy Państwa e-mailowo o tym, czy okres ten zostanie wydłużony.

W dniach 12-13 marca br. zapewnimy opiekę świetlicową dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej, których rodzice będą tego potrzebować.

Zapewniam Państwa, że jesteśmy przygotowani na tę sytuację i będziemy w tym czasie dostarczać uczniom materiały do pracy w domu na każdy dzień przerwy pracy szkoły – zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Zapewnimy także kontakt uczniów z nauczycielami on-line w czasie, gdy odbywałyby się lekcje zgodnie z tym planem.

W najbliższym czasie przekażemy Państwu instrukcję nauczania i uczenia się on-line w czasie odwołanych zajęć w szkole. Bardzo proszę Państwa o współpracę w motywowaniu Państwa dzieci do wykonywania otrzymanych od nauczycieli zadań oraz w monitorowaniu ich uczenia się w domu.

Łączę wyrazy szacunku

Katarzyna Olejnik,
dyrektorka Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski