„Opowieści bawią i uczą” – podsumowanie unitu w klasie 3c

14 lutego 2024

Klasy 3 zakończyły pracę nad unitem „Opowieści bawią i uczą”. W 3c uczniowie wykonali rekwizyty na podstawie poznanych bajek, baśni i mitów.

 

Lekcje odbywały są w ramach realizacji programu IB PYP. Uczniowie, pracując nad unitem, poznawali różne różne baśnie i bajki. Na ich podstawie wykonali rekwizyty. Następnie tworzyli krótkie opisy prac w języku angielskim.

Jak wiadomo, opowieści dostarczają bogatych przeżyć i niezwykłych wrażeń, przenosząc do magicznych, niezwykłych  miejsc. Tworzeniu rekwizytów rozwijało ich kreatywność, a także było okazją do doskonalenia umiejętności językowych.

 

Współpraca: