Oświadczenie Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski w Lublinie

17 lipca 2019

Stanowisko Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski w Lublinie w sprawie postępowania prowadzonego przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin

Od 2014 r. nasza szkoła zapewnia edukację dzieciom polskich emigrantów pragnącym zachować kontakt z krajem. Dajemy im możliwość realizacji narodowej podstawy programowej oraz uzyskania polskiego świadectwa. Pani Anna, mama ośmioletniej Julki mieszkającej w Szwajcarii pisała do nas w 2016 r.: „Julia jest zachwycona szkołą, robi ogromne postępy. Jest dumna, że jest Polką i że potrafi pisać i czytać po polsku.”

Dzieci takie jak Julia są uczniami MSP Paderewski, choć korzystają z tzw. edukacji domowej. Uczą się w swoich domach za granicą, ale mają stały kontakt ze szkołą i co roku przyjeżdżają do nas na egzaminy klasyfikacyjne. Dzięki uzyskanej dotacji systematycznie wspieramy je w nauce: opłacamy dla każdego z nich dostęp do materiałów edukacyjnych na platformie internetowej i zapewniamy – w razie potrzeby – konsultacje merytoryczne.

Zezwolenie na korzystanie z edukacji domowej odbywa się na podstawie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wszystkie opinie naszych uczniów zostały wydane przez poradnie mające stosowne uprawnienia. Są one niezależnymi od nas instytucjami, których kontrolowanie nie leży w kompetencjach żadnej szkoły.

W naszym przekonaniu dotacja przekazana nam przez Urząd Miasta na uczniów korzystających z edukacji domowej została przez nas pobrana i wydana zgodnie z prawem. Złożyliśmy w tej sprawie stosowne wyjaśnienia do urzędu. W pełni także zrealizowaliśmy swoje obowiązki wobec naszych uczniów, którym przynależność do szkolnej społeczności Paderewskiego pozwoliła pielęgnować narodową tożsamość.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z tą sprawą prosimy o kontakt mailowy z Katarzyną Olejnik, dyrektorką Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski: k.olejnik@paderewski.lublin.pl.