Rekrutacja 2017- lista osób przyjętych

26 kwietnia 2017

Zapraszamy do zapoznania się z listą uczniów przyjętych do klas pierwszych.

Dzisiaj zostały wysłane do Państwa umowy o nauczanie dziecka w Szkole Podstawowej Paderewski wraz z listem informacyjnym. Warunkiem zagwarantowania Państwa dziecku miejsca w naszej szkole jest podpisanie umowy oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja 2017 r.

Informujemy również, że w przypadku zwolnienia się miejsc w klasach pierwszych, zaprosimy do podpisania umowy osoby z listy rezerwowej.