Jak się organizujemy – dział V PYP

9 maja 2018

Ostatnie tygodnie  w klasach drugich były bardzo ciekawe i wzbogaciły doświadczenia uczniów. Realizowaliśmy V temat międzyprzedmiotowy IB PYP: Jak się organizujemy? Myśl przewodnia brzmiała: Każda praca wpływa na jakość życia społeczeństwa. Podczas wspólnych zajęć poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania: Po co ludzie wykonują zawody? Co by było, gdyby nie było piekarza, murarza, nauczyciela? Czy człowiek może zrobić wszystko sam, bez pomocy innych?

Tak stworzone ścieżki badawcze umożliwiły uczniom aktywne włączenie się w zajęcia,  inspirowanie się nawzajem, odkrycie zależności między działalnością ludzi a wykonywanymi zawodami. Wiedzę i doświadczenia na ten temat dzieci ukazały w swoich pracach pisemnych, refleksjach, pracach plastycznych. Stworzyliśmy nawet SIEĆ WZAJEMNYCH POWIĄZAŃ I ZALEŻNOŚCI LUDZI, ZAWODÓW, MIEJSC PRACY.  Drugoklasiści stwierdzili, że każdy zawód wykonywany przez człowieka jest ważny, bo lekarz, nie mógłby pracować, gdyby budowniczy nie wybudował szpitala; nauczyciel chodziłby głodny, gdyby nie mógł kupić bułek upieczonych przez piekarza; a policjant nie złapałby przestępców, gdyby mechanik nie dbał o wozy policyjne itd. itd.

W klasach gościliśmy rodziców naszych uczniów, z którymi drugoklasiści przeprowadzali samodzielnie wywiady – lekarzy, którzy przybliżyli nam wartość nauki, jaką jest medycyna: neurologa, okulistę, chirurga plastycznego, stomatologa. Laborant wzbogacił swoją wizytę doświadczeniami chemicznymi. Sędzia odpowiedziała na trudne dziecięce pytania dotyczące prawa i skutków zachowań ludzi. Gościł u nas również lekarz, którego pasją jest myślistwo. Przywitał nas odzewem: Darz Bór – i tak wprowadził w przygodę z myślistwem. Ukazał, jak możemy się przyczynić do ratowania zwierząt i roślinności, uchronić przed pożarami. To były niezmiernie pouczające lekcje.

Odwiedziliśmy także Muzeum Cebularza, w którym zapoznaliśmy się z warsztatem pracy piekarzy.

Przy okazji przygotowań do spotkania w szkole z pisarką E. Chotomską, uczniowie omawiali pracę pisarzy, bibliotekarzy, księgarzy, drukarzy itd.

Widzimy, jak nasi uczniowie stają się uważnymi badaczami i odkrywają pojęcia oraz sprawy ważne dla nich samych w Lublinie, w Polsce, na świecie. Są otwarci na wartości społeczne, historię i tradycje. Kierują się szczerością i szacunkiem wobec  innych. A swoje myśli komunikują w różny sposób indywidualnie i współdziałając zgodnie w zespołach.

W zadaniu sumującym dzieci wyraziły własne przemyślenia, kim i dlaczego chcieliby zostać w przyszłości, jaki zawód wykonywać. To naprawdę szczere i refleksyjne wypowiedzi na miarę dziecka, takiego małego, a już potrafiącego w mądry sposób przekazać swoje przemyślenia i zamierzenia.