„Soczewka i membrana” – nasze „małe kroczki” w klasach I-III w projekcie szkolnym [ZDJĘCIA]

5 czerwca 2019

Uczniowie klas I, II i III aktywnie włączają się w realizację projektu szkolnego, mającego na celu rozpowszechnianiu zachowań, dotyczących dbania o przyjazne otoczenie, sprzyjające wspólnemu uczeniu się i odpoczynkowi.

Po sesji „Open Space” ich „pomysły-intencje” trafią do wszystkich klas na poziomie, a nawet do klas IV-VIII. Akcja trwa na dobre!

Pierwszaki przygotowują „cichacze” – wełniane kłębki, które trafią na stoliki uczniów, dbających o to, żeby poziom głośności ich pracy nie przeszkadzał innym. Drugoklasiści – przy współudziale rodziców – przygotowują filmiki instruktażowe. Trzecioklasiści – komponują obrazkowo-słowne kolaże, eksponujące wartość zachowań: „Przyjazne dla oka – przyjazne dla ucha”.

W załączniku „zdjęciowym” zdradzamy część pracy uczniów nad realizacją programu. Samorząd uczniowski klas I-III przy pomocy samorządów klas IV przygotuje do końca roku podsumowanie przedsięwzięcia.