Trzecioklasiści podsumowują V temat międzyprzedmiotowy PYP: Jak się organizujemy? [ZDJĘCIA]

10 maja 2019

Myśl przewodnia tematu brzmiała: Współpraca w grupie jest niezbędna do osiągnięcia wspólnych celów. W ramach tego tematu kroczyliśmy po ścieżkach, które zatytułowaliśmy: Ja i my – wspólne cele w grupie, My Polacy – Polska i nasze miejsce w świecie, Unia Europejska – obowiązki i przywileje członków, Akcje i współpraca między państwami – gwarancją wzajemnego rozwoju. 

  • filmy edukacyjne
  • prezentacje multimedialne stworzone przez uczniów dotyczące miast Polski
  • wycieczka do Warszawy i rozpoznawanie pomników wielkich Polaków, dotyczących ważnych wydarzeń, czy flag ambasad różnych krajów w Warszawie
  • pobyt i warsztaty w Centrum Kopernika, Planetarium, w Pałacu Kultury i Nauk, w Mennicy Narodowego Banku Polskiego
  • warsztaty związane z przejściem kulturowym od średniowiecza do współczesności np. podczas pobytu w Wiosce Wikingów i poznanie charakterystyki kultury i dziedzictwa ludów skandynawskich
  • zadania praktyczne z mapami w zespołach
  • zadania indywidualne wg własnego pomysłu na forum klasy typu: sprawozdanie, prezentacja multimedialna, przyniesienie materiałów nawiązujących do tematudziałania własne wg pomysłu zwłaszcza plastyczne i muzyczne dotyczący poruszanych zagadnień

To były ciekawe zajęcia, najważniejsze jednak było to, że uczniowie sami poddawali pomysły realizacji zajęć, prowadzili je, byli bardzo zaangażowani.

Jako zadanie sumujące wszystkie klasy trzecie wybrały – sprawozdanie z wycieczki do Warszawy lub wycieczki po Polsce, w którym ukazali związek: Ja – Razem: my (para) – my (szkoła) – my (Polska) – my (Europa) – my (świat).

Każdy mógł wybrać formę, która mu najbardziej odpowiadała: sprawozdanie w formie pamiętnika, album, prezentacja multimedialna, mapa myśli słowno-obrazkowa (wzbogacona zdjęciami).