Tydzień offline: lekcje języka angielskiego

10 czerwca 2024

W ramach tygodnia offline w MSP Paderewski, który odbył się 20-24 maja 2024 r., nauczycielki i nauczyciele języka angielskiego przygotowali zajęcia bez użycia technologii. Zadania rozwijały m.in. umiejętność wyszukiwania i weryfikowania informacji – tym razem oczywiście w źródłach innych niż Internet. Z kolei gry i quizy z użyciem smartfonów zastąpione były np. rozwiązywaniem zagadek w formie espace room’u.

 

Poszczególne klasy wykonały różne zadania. Przykładowo:

Klasy 4 – lapbooki o grupach zwierząt,

Klasy 5 – tworzenie kalendarzy z radami dla turystów chcących odwiedzić nasz kraj,

Klasy 6 – Nature Walk – w ramach unitu „Power of Nature” uczniowie wyszli na spacer i uważnie obserwowali i opisywali otaczającą ich naturę: rośliny, zwierzęta, odgłosy, pogodę. Następnie odpowiadali na pytania np. jak natura wpływa na ich nastrój, jakie korzyści dla zdrowia i samopoczucia przynosi przebywanie na łonie natury.

Klasy 7 – w ramach unitu „Discovering the World”, uczniowie tworzyli ofert wakacyjne uwzględniające cechy ucznia IB na podstawie książkowych przewodników.

 

 

Współpraca: