Wizyta rodziców w szkole

10 marca 2018

Na początku marca szkołę odwiedzili rodzice uczniów klas I-III, którzy mieli okazję zobaczyć, jak dzieci pracują według zasad programu międzynarodowego IB PYP. Uczniowie czekali na rodziców, rodzeństwo i kolegów z innych klas na stanowiskach, na których dzielili się zdobytą wiedzą i pokazywali metody wykorzystywane na zajęciach. Podczas spotkania nauczycielki prezentowały gościom, jak wykorzystują na lekcji umiejętności, które zdobyły podczas wyjazdów w ramach projektu „Wzrost kompetencji pedagogicznych i metodycznych kadry Międzynarodowej Szkoły Podstawowej “Paderewski” w Lublinie”, finansowanego ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.