Wybory do Samorządu Szkolnego

6 października 2016

W poniedziałek 12.09.2016 r w Szkole Podstawowej Paderewski w Lublinie rozpoczęła się kampania wyborcza do Samorządu Szkolnego. W pierwszym tygodniu kandydaci rozwieszali na terenie szkoły plakaty i przedstawiali swoje pomysły działalności w samorządzie. Dnia 19.09.2016 r. odbyła się pierwsza tura wyborów. Na specjalnie przygotowanych kartach uczniowie z klas III-IV mogli zaznaczyć dwóch kandydatów. Nad wyborami czuwała komisja wyborcza w składzie: Hanna Zipser (z klasy VI A), Szymon Wenerski (z klasy VI B), Kinga Banaszek (z klasy VI C) oraz opiekun, psycholog szkolny Ilona Madała. Po zakończonych wyborach w gabinecie psychologa odbyło się zliczanie głosów. Członkowie komisji byli zobowiązani do zachowania tajemnicy obrad. Ośmiu kandydatów z największa liczbą głosów przeszło do kolejnego etapu jakim była debata wyborcza.

W piątek 23.09.2016 w świetlicy szkolnej odbyła się debata. Spotkanie trwało 45 minut. W wydarzeniu udział wzięło ośmiu kandydatów do Samorządu Szkolnego, po dwóch reprezentantów z klas III-VI, komisja wyborcza oraz szkolny psycholog. Na początku spotkania każdy kandydat przedstawił się i zaprezentował swój program. W dalszej części przedstawiciele społeczności szkolnej kierowali do kandydatów pytania, opracowane wcześniej przez wszystkich uczniów z danej klasy. Całość spotkania została zarejestrowana kamerą. Przez następny tydzień uczniowie z klas III-VI, podczas godziny wychowawczej, oglądali nagranie.

W dniu 05.10.2016 odbyła się druga tura wyborów. Wszyscy uczniowie z klas III-VI mogli oddać jeden głos na wybranego przez siebie kandydata. Swój wybór zaznaczali na specjalnie przygotowanych kartach wyborczych. Nad wyborami również czuwała komisja wyborcza, która zaliczała także głosy. Na szóstej godzinie lekcyjnej członkowie komisji, w każdej klasie ogłosili wyniki wyborów. Do Samorządu Szkolnego weszły cztery osób, które uzyskały największą liczbę głosów. Przewodniczącą została Aleksandra Maciąg (z klasy IV A), zastępcą przewodniczącej Dominika Baran (z klasy VI C), funkcję skarbnika przejął Adam Starownik (z klasy V A), sekretarzem zaś został Ignacy Piekarski (z klasy IV B). Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział, głosującym uczniom za wysoką frekwencję, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

wybory_res