Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III

26 maja 2020

Od 25 maja uczniowie z klas I-III mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. W związku z niewielką liczbą zgłoszonych osób z klas pierwszych oraz drugich, kontynuujemy nauczanie zdalne w pełnym wymiarze, według obowiązującego planu tygodniowego.

W szkole natomiast organizujemy zajęcia świetlicowe dla zgłoszonych uczniów w dwóch oddzielnych grupach. Zdecydowaliśmy się na włączenie wideokonferencji z edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego w program zajęć opiekuńczych, aby dzieci nie traciły kontaktu ze swoją klasą.

Ponieważ szkołę obowiązują restrykcyjne limity dotyczące liczby osób w grupie świetlicowej oraz powierzchni przypadającej na osobę, prosimy o kontakt z sekretariatem, jeśli okaże się, że będą Państwo potrzebować opieki dla swojego dziecka.

Poniżej publikujemy obowiązujące procedury dla zachowania bezpieczeństwa, przygotowane w oparciu o wytyczne MEN, MZ oraz GIS.

Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych w MSP Paderewski