Języki obce

Uczniowie Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski uczą się j. angielskiego już od pierwszej klasy w wymiarze 4 godz./tygodniowo(w klasach od czwartej do szóstej: 6 godz./tygodniowo, w tym jedna godzina z native speakerem). W klasie czwartej uczniowie rozpoczynają naukę drugiego języka obcego:

  • j.hiszpański
  • j.niemiecki
  • j. francuski do wyboru.

Nasza polityka językowa w międzynarodowych programach IB PYP i IB MYP, która obejmuje klasy 1-8, zakłada stopniowe wdrażanie nauczania dwujęzycznego – elementy języka angielskiego są wprowadzane przez nauczycieli na przedmiotach niejęzykowych. Takie zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe pomaga uczniom lepiej doskonalić umiejętności językowe.

W pracy z uczniami nauczyciele uwzględniają różne style uczenia się i ich zróżnicowane potrzeby. Nasz model nauczania języków obcych wspiera integrację wszystkich kształconych umiejętności: słuchania, mówienia, czytania i pisania.