Języki obce

Uczniowie Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski uczą się j. angielskiego już od pierwszej klasy w wymiarze 4 godz. tygodniowo (w klasach od czwartej do ósmej: 6 godz. tygodniowo, w tym jedna godzina z native speakerem). W klasie czwartej uczniowie wybierają drugi język obcy spośród poniższych:

  • j. hiszpański
  • j. niemiecki
  • j. francuski

Nasza polityka językowa obejmuje klasy 1-8, zakłada stopniowe wdrażanie nauczania dwujęzycznego – elementy języka angielskiego są wprowadzane przez nauczycieli na innych przedmiotach. Takie zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe pomaga uczniom lepiej doskonalić umiejętności językowe.

W pracy z uczniami nauczyciele uwzględniają ich zróżnicowane potrzeby, a także różne style uczenia się. Nasz model nauczania języków obcych wspiera integrację wszystkich kształconych umiejętności: słuchania, mówienia, czytania i pisania.

 

Współpraca: