Języki obce

Uczniowie Szkoły Podstawowej Paderewski uczą się j. angielskiego już od pierwszej klasy w wymiarze 4 godz./tygodniowo(w klasach od czwartej do szóstej: 6 godz./tygodniowo, w tym jedna godzina z native speakerem). W klasie czwartej uczniowie rozpoczynają naukę drugiego języka obcego:

  • j.hiszpański
  • j.niemiecki
  • j. francuski do wyboru.

Nasz model nauczania języków obcych wspiera integrację wszystkich kształconych umiejętności: słuchania, mówienia, czytania i pisania. Podczas pracy na lekcjach nauczyciele uwzględniają różne style uczenia się i zróżnicowane potrzeby naszych uczniów.