Języki obce

Uczniowie Szkoły Podstawowej Paderewski uczą się j.angielskiego od pierwszej klasy w wymiarze 4 godz./tygodniowo (w klasach IV-VI 6 godz./tygodniowo, w tym jedna godzina z native speakerem j.angielskiego). W klasie czwartej uczniowie rozpoczynają naukę drugiego języka obcego: j.hiszpański, j.niemiecki lub j. francuski do wyboru.

Nasz model nauczania języków obcych wspiera integrację wszystkich kształconych umiejętności: słuchania, mówienia, czytania i pisania. Podczas pracy na lekcjach nauczyciele uwzględniają różne style uczenia się i zróżnicowane potrzeby naszych uczniów.