Efektywne kształcenie

Wiemy, jak ważny jest  kontakt ze szkołą, dlatego z tak ogromną uwagą, niezależnie od sytuacji, dbamy o wysoki poziom nauczania oraz relacje z uczniami oraz rodzicami. Przyjazna atmosfera i dobry kontakt z nauczycielami dają uczniom poczucie bezpieczeństwa, a to sprzyja efektywnej nauce.

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Paderewski zapewnia skuteczne nauczanie i bezpieczeństwo uczniów na każdym etapie edukacji stacjonarnej, a także, gdy zajdzie taka konieczność – w trybie online.

Jak uczymy?

  • jako jedyni w Lublinie posiadamy autoryzację międzynarodowej organizacji International Baccalaureate i uczymy zgodnie z  programami IB PYP oraz IB MYP,
  • kształcimy świadomych i odpowiedzialnych obywateli świata, zgodnie z międzynarodowymi standardami edukacji,
  • uzyskujemy bardzo dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty, a jednocześnie dbamy o rozwój emocjonalny i społeczny uczniów oraz rozwijamy ich talenty sportowe i artystyczne,
  • zajęcia dla najmłodszych uczniów (w klasach 1-3) są dostosowane do ich potrzeb, by efektywnie realizowali program edukacji wczesnoszkolnej,
  • kształcenie zintegrowane (zajęcia z wychowawcą) – obejmuje 24 godziny,
  • w klasach najmłodszych nauczyciele-specjaliści prowadzą lekcje języka angielskiego i wychowania fizycznego (po 4 godziny w tygodniu) oraz zajęcia komputerowe, z rytmiki, religii bądź etyki (po 1 godzinie w tygodniu),
  • realizujemy rozszerzony program nauki języka angielskiego, dlatego od klasy czwartej wzrasta liczba godzin: 5 h tygodniowo + 1h z native speakerem, a dodatkowo uczniowie rozpoczynają naukę drugiego języka obcego (hiszpański, francuski, niemiecki),
  • czas na naukę w szkole maksymalnie wykorzystujemy na zdobywanie wiedzy,
  • stosujemy nowoczesne narzędzia i metody nauczania,
  • uczniowie biorą udział w projektach międzynarodowych, wycieczkach, projektach edukacyjnych, warsztatach na terenach zielonych i innych rozwijających aktywnościach  oraz inspirujących zajęciach dodatkowych, realizowanych na terenie szkoły.

 

Współpraca: