Kształcenie najmłodszych

Wiemy, jak ważny jest pierwszy kontakt ze szkołą, dlatego z tak ogromną uwagą zaplanowaliśmy pierwszy etap edukacyjny (klasy 1-3) w naszej szkole.

Najmłodszym uczniom zapewniamy naukę, zabawę i opiekę w ramach czasu spędzanego z wychowawczynią, realizującą program edukacji wczesnoszkolnej (24 godziny). Zajęcia odbywają się w rytmie dostosowanym do potrzeb uczniów, bez tradycyjnego podziału na 45-minutowe jednostki. Uczniowie często uczą się poza szkołą na rozmaitych warsztatach, praktycznie codziennie wychodzą na spacer, już od pierwszej klasy wyjeżdżają na wycieczki i biorą udział w projektach edukacyjnych.

Części przedmiotów nauczają nauczyciele-specjaliści: języka angielskiego i wychowania fizycznego po 4 godziny, a rytmiki, zajęć komputerowych oraz religii bądź etyki po jednej godzinie w tygodniu.