Misja szkoły

Fundamentem szkoły jest współpraca nauczycieli, uczniów oraz rodziców w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa. Dążymy do równowagi między rozwojem umysłowym, emocjonalnym, artystycznym i fizycznym, wierząc, że harmonia tych obszarów prowadzi do szczęścia, poczucia spełnienia i sensu życia. Uczymy ciekawie i innowacyjnie, kładąc nacisk na kompetencje kluczowe. Pamiętamy, że to zadaniem szkoły jest efektywne nauczanie, a dziecko ma w domu prawo do czasu wolnego i odpoczynku.