W szkole realizujemy projekt „Wzrost kompetencji pedagogicznych i metodycznych kadry Międzynarodowej Szkoły Podstawowej “Paderewski” w Lublinie”, który jest finansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.