Zajęcia pozalekcyjne

W ramach czesnego uczniowie mogą korzystać z trzech zajęć dodatkowych wybranych z oferty proponowanej przez szkołę. Aby wyjść naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych, co roku poszerzamy ofertę o nowe zajęcia.

Pobierz plan zajęć

 


Gry i zabawy matematyczne

E. Rzechowska, E. Smyk
klasy 1-3

Zajęcia mają na celu poznanie świata matematycznego. Z matematyką mamy do czynienia w każdej dziedzinie nauki, sztuki i w życiu codziennym. Poprzez metody czynnościowe i zabawę uczniowie sami dochodzą do praw matematycznych. Obcowanie z tym przedmiotem jest dla nich ciekawą, trochę tajemniczą zabawą. Korzystają z zasobów internetowych z zakresu matematyki, bawią się geometrią, figurami w przestrzeni, co pozwala na kształtowanie dziecięcej wyobraźni.


Klub języka niemieckiego

M. Mikołajczuk
klasy 2

Na zajęciach klubu niemieckiego realizujemy program Instytutu Goethego „Deutsch mit Socke“. Pierwsze kroki z językiem niemieckim pomaga dzieciom stawiać cykl filmów telewizji WDR, w których występują dziewczyna Esther i skarpetka Socke. Oboje rozmawiają na wszystkie możliwe tematy – tak jak w życiu. Skarpetka jest czerwona, pełna fantazji, nieco bezczelna i tryska energią. Często dochodzi do sytuacji, w których Esther rozmawia po niemiecku ze skarpetką, ponieważ mają sobie dużo do powiedzenia i dzielą się swoimi przeżyciami. Dzieci mogą łatwo utożsamić się ze skarpetką i o to chodzi w prezentowanym materiale – dzieci, tak jak skarpetka, mają zabierać głos i komunikować się w języku obcym.


Klub języka hiszpańskiego

A. Czajkowska
klasy 2-3

Celem klubu języka hiszpańskiego jest wprowadzenie dzieci w świat kultury i języka hiszpańskiego oraz nauczenie uczniów podstawowych zwrotów grzecznościowych, słów i zagadnień kulturowych (np. różnego rodzaju święta, jak Hiszpanie je obchodzą, co to jest corrida itp.). Zwrócenie uwagi uczniów na wyjątkowe litery w tym języku (ñ), na brak pewnych liter w stosunku do naszego alfabetu (k) czy wyjątkową interpunkcję (¿¡!?).


Rękodzieło

A. Szymańska
klasy 1-3 i klasy 4-6

Warsztaty rękodzieła to zajęcia pozwalające wyzwolić kreatywność i pobudzić wyobraźnię. Na zajęciach dzieci poznają techniki zdobnicze, różnorodne materiały plastyczne, masy modelarskie, będą mogły nadawać rzeczom nowe życie poprzez ekologiczny recykling, popróbują swoich sił, tworząc ciekawe przedmioty, zarówno użyteczne, jak i ozdobne (biżuterię). Zajęcia pomogą wzmocnić zdolności manualne, rozwiną koncentrację uwagi oraz umiejętność pracy indywidualnej i grupowej.


Mała Akademia Sztuki

E. Wiencko-Kozak
klasy 1-3 i klasy 4-6

Na zajęciach Małej Akademii Sztuki dzieci odkrywają tajemnice sztuk pięknych. Uczą się posługiwać różnymi technikami z poszczególnych dziedzin sztuki: rysunek: ołówek, kredki, pastele; grafika: monotypia; malarstwo: akwarele, tempera, akryl, techniki mieszane; rzeźba: glina, masa solna, masy plastyczne; sztuka użytkowa: materiały recyklingowe, tzw. „coś z niczego”, decoupage. Zajęcia dają możliwość rozwijania zdolności manualnych, motywują do własnej kreacji, eksperymentowania, mieszania technik i poszukiwania nowych rozwiązań. Oprócz działań twórczych zajęcia pozwalają na poznanie pasjonującej wiedzy o sztuce dawnej i współczesnej, o twórczości najciekawszych artystów.


Warsztaty teatralne

A. Aleksiejuk

Warsztaty teatralne to spotkania, które zakładają działania na wielu płaszczyznach. Zajęcia mają na celu rozwijanie twórczego myślenia poprzez zabawę oraz szereg zadań dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. Uczestnicy doskonalą tutaj swoje umiejętności aktorskie oraz mają okazję wcielić się w różne postacie, co pomaga w odnajdywaniu się w różnych sytuacjach, a co za tym idzie w rozwiązywaniu problemów. Zajęcia są doskonałą okazją do pokonania tremy, przyzwyczajają do występów publicznych oraz sytuacji trudnych emocjonalnie. Dodatkowo wspólne działanie uczy współpracy w zespole oraz odnalezienia się w grupie.


Warsztaty teatralne

N. Matuszek
klasy 1-3

Zajęcia są przygotowane z myślą o najmłodszych uczniach. Na zajęciach dzieci uczą się wyrażania przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki. Rozwijają umiejętność kreowania odgrywanych postaci oraz zdobywają wiadomości o teatrze. Zgodnie ze stwierdzeniem: Teatr uczy, bawi i wychowuje, dzieci nabywają nowe umiejętności w formie zabawy. Zajęcia wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka.


Klub Młodego Naukowca

K. Tutka
klasy 1-3

Klub Młodego Naukowca to zajęcia naukowe wychodzące na przeciw zaspokajaniu naturalnej ciekawości młodego człowieka. W trakcie zajęć uczniowie mają możliwość samodzielnego szukania odpowiedzi dotyczących tajemnic przyrody i otaczającego nas świata. Poprzez obserwację i eksperymenty wchodzą w świat fizyki, chemii i biologii. Poznają właściwości powietrza i wody. Mogą dowiedzieć się dlaczego herbata jaśnieje po dodania plasterka cytryny. Sprawdzą czym jest siła magnetyczna i co odróżnia magnesy ferrytowe od neodymowych. Spróbują samodzielnie stworzyć baterię i przeprowadzą wiele innych doświadczeń. Uczniowie mają również możliwość zaproponować temat jaki chciałyby podjąć w trakcie zajęć.


Zajęcia sztukmistrzów

K. Kurowska
klasy 1-3

Zajęcia są nowym pomysłem aktywnego i efektywnego spędzania czasu oraz atrakcyjnym, artystycznym kółkiem zainteresowania dla dzieci. Zabawa i zajęcia sztukmistrzów mają charakter edukacyjny, sprzyjają rozwojowi kreatywności, koordynacji, poczucia rytmu, refleksu, poprawiają koncentrację, a co za tym idzie wpływają na wyniki w nauce i w pracy. Podczas zajęć uczestnicy poznają tajniki m.in.: żonglerki, clownady, ekwilibrystyki, plastyki ciała, biorą udział w zabawach aktywizujących całą grupę.


Karate

D. Czerniec
klasy 1-3 i klasy 4-6

Treningi karate Kyokushin prowadzone są z zachowaniem najwyższych standardów metodyki zajęć sportowych, ale w atmosferze dyscypliny i samurajskich tradycji. Ich celem jest wszechstronny i harmonijny rozwój psychofizyczny oraz rzeczywista umiejętność walki. Trening karate poza rywalizacją sportową daje możliwość doskonalenia się pod względem psychicznym i uczy dobrych manier. Istotnym elementem szkolenia jest etykieta DOJO, wskazująca wartości jakimi karateka musi się kierować w życiu: szacunek dla starszych, pokora, opanowanie, samodzielność, systematyczność. Trening karate przynosi pewność siebie, wiarę we własne siły, poczucie bezpieczeństwa, wolę walki z przeciwnościami, a to doświadczenie ułatwia życie codzienne.


Kids-boxing

J. Kalinowski
klasy 1-3 i klasy 4-6

To zajęcia ogólnorozwojowe oparte na ćwiczeniach gimnastycznych oraz elementach sportów walki (taekwon-do i kickboxingu). Dzięki nim każda młoda osoba rozwinie się w sposób prawidłowy i w przyszłości przygotuje swoje ciało do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Jest to spowodowane wszechstronnością zajęć Kids-boxing. Kształtują one koordynację ruchową, poprawiają gibkość i pomagają utrzymać dziecko na wysokim poziomie sprawności fizycznej. Dzięki takim zajęciom dzieci zainteresują się sportem. Trening poprzez zabawę – grzeczność, uczciwość, wytrwałość, samokontrola i odwaga.


Taniec

E. Głos
klasy 1-3

Nauka ćwiczeń rytmiczno-ruchowych poprawiających koordynację oraz sprawność, a także wyczulenie na rytmiczną budowę utworów tanecznych. Dzieci uczą się podstawowych tańców tj. Walc Angielski, Wiedeński, Cha-cha-cha, Samba, Polka, Rock and Roll, Street Dance, disco z elementami tańca nowoczesnego. Wykorzystujemy balet i stretching. Na bazie prostych elementów dzieci uczą się podstawowych kroków i choreografii ww. tańców. Program zajęć wzmaga aktywność ruchową dzieci, kształtuje piękną sylwetkę, pozwala na redukcję skrzywień kręgosłupa, poprawia wytrzymałość i siłę, aktywizuje stawy oraz likwiduje np. płaskostopie.Taniec kształtuje dobre cechy charakteru, takie jak pewność siebie czy umiejętność zachowania w grupie.


Gry i zabawy zespołowe

E. Górska
klasy 1

Najbardziej lubiane zajęcia przez najmłodszych. Dzieci zapoznają się z nowymi zabawami oraz poznają tajniki elementów gier takich jak unihokej, piłka nożna, zbijak, badminton, ścianka wspinaczkowa, sztandary.


Zajęcia szachowe

Ł. Dymek
klasy 1-3 i klasy 4

Zajęcia łączące wiedzę humanistyczną z umiejętnościami matematycznymi, kształtujące pozytywne postawy społeczne i emocjonalne. Forma zajęć jest dobrana do możliwości i zaangażowania uczniów. Dla najmłodszych jest to nauka poprzez zabawę. Korzyści wynikające z gry w szachy to: dobra zabawa, umiejętność kreatywnego, strategicznego i logicznego myślenia, rozwój pamięci przestrzennej oraz rozwój takich cech jak dyscyplina, cierpliwość, koncentracja.


Minisiatkówka

P. Paluch
klasy 2-3

Celem jest rozwój zdolności motorycznych, kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie elementów technicznych i taktycznych w piłce siatkowej. Zajęcia siatkówki kształtują również umiejętności interpersonalne, współpracy w zespole, wzajemnej asekuracji. Dzieci zapoznają się z zasadą fair-play oraz uczą się zdrowej, sportowej rywalizacji oraz dyscypliny i samooceny.


Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej

I. Madała
klasy 4-6

Celem realizowanym na zajęciach jest budowanie poczucia własnej wartości dziecka oraz jego wiary we własne możliwości, aby radziło sobie w trudnej sytuacji, optymistycznie podchodziło do zadań, które stawia przed nim życie. Każde dziecko będzie tworzyło swoją własną APTECZKĘ PIERWSZEJ POMO­CY EMOCJONALNEJ potrzebną wtedy gdy trzeba poradzić sobie z trudnymi emocjami, odzy­skać dobry humor i nadzieję. Wykona własną apteczkę i samodzielnie ją ozdobi. W trakcie realizacji programu dzieci będą uzupełniać apteczki, zajmując się tematami, ważnymi dla zdrowia emocjonalnego oraz dobrego funkcjonowania.


Zajęcia brydżowe

M. Grodzka
klasy 4-6

Brydż sportowy to gra kartami, która nie ma jednak nic wspólnego z hazardem. Gra uczy współpracy między partnerami, wymaga cierpliwości, kultury osobistej, uczy skupienia, koncentracji na problemie, kombinatoryki, wyciągania wniosków i wykorzystywania informacji do osiągania celów, oraz spostrzegawczości. Poprawia znacząco pamięć i szybkość rozwiązywania problemów i zadań oraz rozwija myślenie abstrakcyjne. Brydż sportowy łączy przyjemne z pożytecznym.


Klub filmowy

E. Nazaruk
klasy 5-6

Na zajęciach uczniowie uczą się krytycznego oglądania i komentowania wybranych filmów (nauka świadomego oglądania), tworzenia i nagrywania krótkich scenariuszy filmowych, zdobywania wiedzy o świecie filmu, poznają podstawy montażu filmowego.


Klub Młodych Przedsiębiorców

E. Wąsik
klasy 5-6

Zajęcia pozwolą i zachęcą każdego do nabycia umiejętności użytecznych w życiu codziennym, m.in. podejmowania decyzji, dokonywania wyborów, gospodarowania, planowania i realizacji przedsięwzięć. „Reklama, konsument, firma, wydawanie i oszczędzanie, budżet domowy” – poprzez ciekawe ćwiczenia, projekty i key’sy młody narybek managerów ruszy na podbój świata. Lekcje są przydatne dla każdego przyszłego właściciela firmy, jak i świadomego swoich praw konsumenta. Ekonomia wpleciona jest w nasze codzienne życie.


Klub Młodego Inżyniera

A. Wojciechowska
klasy 5-6

Wizjonerskie fotele na korytarzu szkolnym, półki „na wspak” na książki i pomoce w klasach, a może mega karmnik w kształcie rakiety na placu zabaw? To tylko kilka pomysłów do realizacji w praktyce podczas zajęć Klubu. Wspólnie wybierzemy projekty, przelejemy pomysły na papier, zaplanujemy działania i wykonany własnoręcznie projekty przede wszystkim z drewna. Nasze pomysły pomogą nam zrealizować narzędzia takie jak: młotki, wkrętarki, piły do drewna czy wyrzynarki. Nasze projekty będą się dumnie prezentować na szkolnych ścianach i korytarzach, budzić podziw wśród społeczności uczniowskiej i gości.


Gry z elementami koszykówki i siatkówki

G. Komor, P. Paluch
klasy 4-6

Celem jest rozwój zdolności motorycznych, kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie elementów technicznych i taktycznych w piłce koszykowej i siatkowej. Zajęcia kształtują również umiejętności interpersonalne, współpracy w zespole, wzajemnej asekuracji. Dzieci zapoznają się z zasadą fair-play oraz uczą się zdrowej, sportowej rywalizacji oraz dyscypliny i samooceny.


Cheerleaders

K. Piechnik
klasy 4-6

Cheerleaders to zajęcia dla dziewcząt, które chcą rozwijać się tanecznie. To wspaniała okazja, aby dziecko nabyło umiejętności wykonywania podstawowych kroków tanecznych, a także zapoznało się z różnymi formami tańca. Praca z muzyką wyrabia poczucie rytmu, słuchu. Taniec kształtuje koordynację ruchową, płynność i estetykę oraz pozytywnie wpływa na sylwetkę niwelując wady postawy. Zajęcia te bardzo dobrze wpływają również na umiejętność pokonywania nieśmiałości i wspierają budowanie poczucia własnej wartości, wiary w siebie.


Breakdance

M. Machaj
klasy 4-6

Zajęcia nauki tańca, który zyskał popularność na całym świecie, szczególnie wśród młodych ludzi. Jest to nie tylko taniec, ale i sposób na ciekawe spędzanie wolnego czasu w gronie znajomych. Każdy tancerz, który poważnie myśli o rozwijaniu swoich umiejętności tanecznych, jest w stanie poświęcić wiele czasu i wysiłku na nauczenie się nowych figur i akrobatycznych wręcz ewolucji. Figury w breakdansie są niezwykle istotne. To sposób na wywarcie wrażenia na innych, a rywalizacja jest ważnym elementem breakdance’a.


Klub podróżniczy

A. Wójcik
klasy 4

Ma na celu pomóc poznawać dzieciom geografię, kulturę, zwyczaje obcych krajów. Jego członkowie będą mogli nauczyć się tajników orientowania się w terenie, poznają ciekawostki dotyczące świata i naszego kraju.


Piłka nożna

E. Górska, G. Komor
klasy 2-3 i klasy 4-6

Zajęcia dla najmłodszych jak i dla uczniów klas starszych 4-6, z podziałem na zaawansowanie pod względem umiejętności gry zespołowej w piłce nożnej.