Zajęcia pozalekcyjne

W ramach czesnego uczniowie mogą korzystać z trzech zajęć dodatkowych wybranych z oferty proponowanej przez szkołę. Aby wyjść naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych, co roku poszerzamy ofertę o nowe zajęcia.