Dodatkowych informacji na temat zasad przyjęć lub programu nauczania udzieli:

koordynatorka ds. przyjęć – Katarzyna Szlachta-Bodnar, e-mail: k.szlachta@paderewski.lublin.pl, tel.: 665 550 061.

Zasady bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 i nauczania zdalnego, wszystkie spotkania odbywać się będą tylko telefonicznie lub zdalnie poprzez aplikację do videokonferencji Google Meet (na spotkania poprzez videokonferencję prosimy o umawianie się z wyprzedzeniem poprzez email).