Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat zasad przyjęć lub programu nauczania?

Skontaktuj się z koordynatorkami ds. przyjęć:

Barbara Krawczyk, e-mail: b.krawczyk@paderewski.lublin.pl, tel.: 665 550 061

lub z sekretariatem szkoły tel: 663 123 112