Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat zasad przyjęć lub programu nauczania?

Skontaktuj się z koordynatorkami ds. przyjęć:

lub z sekretariatem szkoły tel: 663 123 112