Kalendarz rekrutacyjny na rok szkolny 2020/21
klasy Iklasy IVklasy VII
 • 22 lutego 2020 r., godz. 10:00-13:00 – dzień otwarty dla kandydatów do klas pierwszych oraz ich rodziców
 • luty/ marzec 2020 r. – spotkania rekrutacyjne oraz indywidualne rozmowy psycholożek z dziećmi – kandydatami do klas pierwszych
 • 15 marca 2020 r. – zakończenie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych
 • 20 marca 2020 r. – termin dostarczenia opinii o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (dotyczy wyłącznie dzieci sześcioletnich, które nie korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020)
 • 3 kwietnia 2020 r., godz. 8:00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021
 • 1-5 czerwca 2020 r. – rozmowy z psycholożką (po indywidualnym umówieniu się)
 • 4 czerwca 2020 r., godz. 16.30 – egzamin z edukacji polonistycznej
 • 5 czerwca 2020 r., godz. 16.30 – egzamin z edukacji matematycznej oraz języka angielskiego
 • 17 czerwca 2020 r. – informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego
 • 27 stycznia 2020 r. – termin składania podpisanych umów przez uczniów klas 6 Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski
 • 12 czerwca 2020 r. – zakończenie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do klas siódmych
 • 22 czerwca 2020 r., godz. 9.00 – egzaminy wstępne z języka angielskiego i języka polskiego
 • 23 czerwca 2020 r., godz. 9.00 – egzamin wstępny z matematyki
 • 29 czerwca 2020 r., godz. 10.00 – przesłanie drogą mejlową wyników naboru do klas VII
 • 30 czerwca 2020 r., do godz. 12.00 – termin dostarczenia wymaganych dokumentów i zwrot podpisanych umów na nauczanie dziecka
Ile kosztuje nauka w Szkole Podstawowej Paderewski?
klasy Iklasy IVklasy VII
 • opłata za udział w rekrutacji (dotyczy wszystkich kandydatów): 200 zł
 • opłata rekrutacyjna, jednorazowo w całym ośmioletnim cyklu kształcenia: 1800 zł (dotyczy tylko uczniów przyjętych do szkoły)
 • miesięczne czesne: 900 zł (płatne przez 12 miesięcy)
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB PYP (Primary Years Programme):  500 zł (płatna raz w roku w październiku w klasach 1-4)
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB MYP (Middle Years Programme):
  • 500 zł (płatna raz w roku w październiku w klasie 5)
  • 800 zł (płatna raz w roku w październiku w klasach 6, 7, 8) 
 • opłata za udział w rekrutacji (dotyczy wszystkich kandydatów): 200 zł
 • opłata rekrutacyjna (dotyczy wyłącznie uczniów przyjętych do szkoły): 1250 zł
 • miesięczne czesne: 800 zł (płatne przez 12 miesięcy)
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB PYP (Primary Years Programme): 500 zł (płatna raz w roku w październiku w klasie 4)
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB MYP (Middle Years Programme): 
  • 500 zł (płatna raz w roku w październiku w klasie 5)
  • 800 zł (płatna raz w roku w październiku w klasach 6, 7, 8)
 • opłata za udział w rekrutacji (nie dotyczy obecnych uczniów klas 6 MSP Paderewski): 200 zł
 • opłata rekrutacyjna (dotyczy wyłącznie nowych uczniów przyjętych do szkoły): 500 zł
 • miesięczne czesne: 800 zł (płatne przez 12 miesięcy)
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB MYP (Middle Years Programme): 800 zł (płatna raz w roku w październiku w klasach 7, 8)