Kalendarz rekrutacyjny na rok szkolny 2021/2022
klasy Iklasy IVklasy VII
 • 13 lutego 2021 r., godz. 10:00-12:00 – dzień otwarty online dla kandydatów do klas pierwszych oraz ich rodziców
 • luty/ marzec 2021 r. – spotkania rekrutacyjne oraz indywidualne rozmowy psycholożek z dziećmi – kandydatami do klas pierwszych
 • 28 lutego 2021 r. – zakończenie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych
 • 19 marca 2021 r. – termin dostarczenia opinii o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (dotyczy wyłącznie dzieci sześcioletnich, które nie korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021)
 • 31 marca 2021 r., godz. 8:00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022
 • 4 czerwca 2021 r. – zakończenie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do klas czwartych
 • 7-16 czerwca 2021 r. – rozmowy z psycholożką (po indywidualnym umówieniu się)
 • 10 czerwca 2021 r., godz. 16.30 – egzamin z edukacji polonistycznej oraz języka angielskiego
 • 11 czerwca 2021 r., godz. 16.30 – egzamin z edukacji matematycznej
 • 18 czerwca 2021 r. – przesłanie drogą mailową wyników postępowania rekrutacyjnego
 • 28 czerwca 2021 r. – termin dostarczenia wymaganych dokumentów i zwrot podpisanych umów na nauczanie dziecka
 • 22 stycznia 2021 r. – termin składania podpisanych umów przez uczniów klas 6 Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski
 • 4 czerwca 2021 r. – zakończenie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do klas siódmych
 • 7-16 czerwca 2021 r. – rozmowy z psycholożką (po indywidualnym umówieniu się)
 • 10 czerwca 2021 r., godz. 16.30 egzamin wstępny z języka polskiego
 • 11 czerwca 2021 r. godz. 16.30 – egzamin wstępny z matematyki
 • 12 czerwca 2021 r. godz. 10.00 – egzamin wstępny z języka angielskiego (część ustna i pisemna)
 • 18 czerwca 2021 r. – przesłanie drogą mailową wyników naboru do klas VII
 • 28 czerwca 2021 r. – termin dostarczenia wymaganych dokumentów i zwrot podpisanych umów na nauczanie dziecka
Ile kosztuje nauka w Szkole Podstawowej Paderewski?
klasy Iklasy IVklasy VII
 • opłata za udział w rekrutacji (dotyczy wszystkich kandydatów): 300 zł
 • opłata rekrutacyjna, jednorazowo w całym ośmioletnim cyklu kształcenia: 1700 zł (dotyczy tylko uczniów przyjętych do szkoły)
 • miesięczne czesne: 950 zł (płatne przez 12 miesięcy)
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB PYP (Primary Years Programme):  500 zł (płatna raz w roku w październiku w klasach 1-4)
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB MYP (Middle Years Programme):
  • 500 zł (płatna raz w roku w październiku w klasie 5)
  • 800 zł (płatna raz w roku w październiku w klasach 6, 7, 8) 
 • opłata rekrutacyjna (dotyczy wyłącznie uczniów przyjętych do szkoły): 1250 zł
 • miesięczne czesne: 815 zł (płatne przez 12 miesięcy)
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB PYP (Primary Years Programme): 500 zł (płatna raz w roku w październiku w klasie 4)
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB MYP (Middle Years Programme): 
  • 500 zł (płatna raz w roku w październiku w klasie 5)
  • 800 zł (płatna raz w roku w październiku w klasach 6, 7, 8)
 • opłata rekrutacyjna (dotyczy wyłącznie nowych uczniów przyjętych do szkoły): 500 zł
 • miesięczne czesne: 850 zł (płatne przez 12 miesięcy)
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB MYP (Middle Years Programme): 800 zł (płatna raz w roku w październiku w klasach 7 oraz 8)