Kalendarz rekrutacyjny na rok szkolny 2019/20

Klasa I

 • 10 marca 2019 r. – zakończenie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych
 • 9 marca 2019 r., godz. 10:00-13:00 – dzień otwarty dla kandydatów do klas pierwszych oraz ich rodziców
 • luty/ marzec 2019 r. – spotkania rekrutacyjne oraz indywidualne rozmowy psycholożek z dziećmi – kandydatami do klas pierwszych
 • 20 marca 2019 r. – termin dostarczenia opinii o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (dotyczy wyłącznie dzieci sześcioletnich, które nie korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019)
 • 29 marca 2019 r., godz. 16:00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020

Ile kosztuje nauka w Szkole Podstawowej Paderewski?

Klasa I

 • opłata za udział w rekrutacji (dotyczy wszystkich kandydatów): 200 zł
 • opłata rekrutacyjna (jednorazowo w całym ośmioletnim cyklu kształcenia): 1800 zł
 • miesięczne czesne: 800 zł (płatne przez 12 miesięcy)
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB PYP (Primary Years Programme):  500 zł (płatna raz w roku we wrześniu w klasach 1-4)
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB MYP (Middle Years Programme):  800 zł (płatna raz w roku we wrześniu w klasach 6-8) 

Klasa VII

 • opłata rekrutacyjna: 500 zł (do 7 dni od dnia podpisania umowy)
 • miesięczne czesne: 750 zł  (płatne przez 12 miesięcy)
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB MYP (Middle Years Programme):  800 zł (płatna raz w roku we wrześniu)