Kalendarz rekrutacyjny na rok szkolny 2018/19

  • 17 marca 2018 r., godz. 10:00-13:00 – dzień otwarty dla kandydatów do klas pierwszych oraz ich rodziców
  • 31 marca 2018 r. – zakończenie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych
  • marzec/kwiecień 2018 r. – spotkania rekrutacyjne oraz indywidualne rozmowy psychologów z dziećmi – kandydatami do klas pierwszych
  • do 20 kwietnia – termin dostarczenia opinii o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (dotyczy wyłącznie dzieci sześcioletnich, które nie korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny)
  • 27 kwietnia 2018 r., godz. 8:00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych

Ile kosztuje nauka w Szkole Podstawowej Paderewski?

opłata rekrutacyjna (dotyczy wyłącznie uczniów przyjętych do szkoły):

  • 1800 zł dla uczniów klas I
  • 500 zł dla uczniów klas VII

opłata za udział w rekrutacji (dotyczy wyłącznie kandydatów do klas I):

  • 200 zł

miesięczne czesne:

  • 750 zł (płatne przez 12 miesięcy)

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji lub chcesz odwiedzić szkołę?

Skontaktuj się z naszą koordynatorką ds. przyjęć:

Barbara Krawczyk, e-mail: b.krawczyk@paderewski.lublin.pl, tel.: 665 550 061