Zasady przyjęć do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski

na rok szkolny 2019/20

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
 Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje wyłącznie poprzez wypełnienie on-line  kwestionariusza kandydata.
WARUNKI PRZYJĘĆ

W przypadku dostępnych miejsc w danej klasie kandydaci są przyjmowani do szkoły na podstawie:

 • wyników egzaminów wstępnych: z edukacji polonistycznej/ języka polskiego, edukacji matematycznej/ matematyki oraz języka angielskiego; przy czym testy obejmują zagadnienia z podstawy programowej na danym etapie edukacyjnym (wymagane jest co najmniej 75% z każdego z nich),
 • indywidualnej rozmowy ze szkolną psycholożką (wymagana pozytywna opinia od psycholożki).
EGZAMINY WSTĘPNE

Na egzaminy zapraszamy kandydatów po potwierdzeniu dostępności miejsc w danej klasie przez koordynatorkę ds. przyjęć.

Terminy egzaminów ustalane są indywidualnie.

OPŁATY
 • opłata rekrutacyjna (dotyczy wyłącznie uczniów przyjętych do szkoły): 250 zł za każdy rok nauki
 • miesięczne czesne: 800 zł (płatne przez 12 miesięcy)
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB PYP (Primary Years Programme): 500 zł (płatna raz w roku w październiku w klasach 1-4)
 • opłata za udział w programie międzynarodowym IB MYP (Middle Years Programme): 
  • 500 zł (płatna raz w roku w październiku w klasie 5)
  • 800 zł (płatna raz w roku w październiku w klasach 6, 7, 8)
DOKUMENTY
 Po wypełnieniu kwestionariusza kandydata należy złożyć w sekretariacie szkoły:

 • kopię świadectwa z ostatniej klasy,
 • opinie o dysfunkcji wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeżeli uczeń posiada).