Zajęcia pozalekcyjne


W ramach czesnego uczniowie mogą korzystać z trzech zajęć dodatkowych, wybranych z oferty proponowanej przez szkołę. Co roku modyfikujemy i poszerzamy ofertę o nowe formy aktywności. Poniżej niektóre z kategorii zajęć dodatkowych. Program dopasowany jest do wieku uczniów — szczegółowy opis zajęć znajduje się w ofercie dla poszczególnych klas.

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć pozalekcyjnych dla klas I – VIII:

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2022/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Współpraca: