Zajęcia pozalekcyjne

W ramach czesnego uczniowie mogą korzystać z trzech zajęć dodatkowych wybranych z oferty proponowanej przez szkołę. Aby wyjść naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych, co roku poszerzamy ofertę o nowe formy aktywności.

Poniżej można zapoznać się z opisem zajęć oraz harmonogramem dla poszczególnych klas:

Zajęcia dodatkowe_kl.1

Zajęcia dodatkowe_kl. 2-3

Zajęcia dodatkowe_kl. 4

Zajęcia dodatkowe_kl. 5

Zajęcia dodatkowe_kl. 6

Zajęcia dodatkowe kl. 7-8

 

Pobierz plan zajęć