edukacja wczesnoszkolna

Iwona Filip

ifilip@paderewski.lublin.pl
 • edukacja wczesnoszkolna
 • koordynatorka edukacji wczesnoszkolnej

Motto: Nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj ich aktywność. Nie każ myśleć, lecz twórz warunki do myślenia. Nie żądaj, lecz przekonuj. Pozwól dziecku pytać i powoli rozwijaj jego umysł tak, aby samo chciało wiedzieć. Janusz Korczak

Anna Jabłońska

ajablonska@paderewski.lublin.pl
 • bibliotekarka
 • nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Motto: W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca – obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei. Św. Jan Paweł II

Magda Kłębokowska-Kisiel

mklebokowska@paderewski.lublin.pl
 • edukacja wczesnoszkolna

Motto: Człowiek jest takim, jakim jest jego działanie, człowiek nie jest niczym innym niż jego życie. Jean-Paul Sartre

Małgorzata Kopacz

mbronicka@paderewski.lublin.pl
 • edukacja wczesnoszkolna

Motto: Postanów, że będziesz szczęśliwy, a wraz ze swoją radością pokonasz każdą trudność. Helen Keller

Barbara Krawczyk

bkrawczyk@paderewski.lublin.pl
 • wychowawczyni świetlicy
 • edukacja wczesnoszkolna

Motto: Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią. Janusz Korczak

Monika Miętkiewicz

mmietkiewicz@paderewski.lublin.pl
 • edukacja wczesnoszkolna

Motto: Życie nie czyni z nas kogoś, jeżeli my sami nie czynimy czegoś ze swoim życiem. Joe Frazier

Monika Mikołajczuk

mmikolajczuk@paderewski.lublin.pl
 • edukacja wczesnoszkolna
 • język niemiecki

Motto: Myśl ludzka nie zna granic poza tymi, które sama wyznacza. Napoleon Hill

Małgorzata Modrzyńska

mmodrzynska@paderewski.lublin.pl
 • edukacja wczesnoszkolna

Motto: Spraw, aby każdy dzień miał szanse stać się najpiękniejszym dniem twojego życia. Mark Twain

Ewelina Rudzik

erudzik@paderewski.lublin.pl
 • edukacja wczesnoszkolna

Motto: Zbyt często to, co ważne i bardzo ważne jest przez nas niezauważane i niedostrzegane, później zbyt często jest za późno.

Ewa Rzechowska

erzechowska@paderewski.lublin.pl
 • edukacja wczesnoszkolna

Motto: Dobroć jest ważniejsza niż mądrość, a uznanie tej prawdy to pierwszy krok do mądrości. Theodore Isaac Rubin