historia

Edyta Wąsik

e.wasik@paderewski.lublin.pl
  • historia
  • koło historyczne

Motto: Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych. Kartezjusz