informatyka

Magdalena Wojak

m.wojak@paderewski.lublin.pl
  • informatyka

Motto: Pomóż mi zrobić to samodzielnie. Maria Montessori

Katarzyna Zdeb

k.trojak@paderewski.lublin.pl
  • matematyka
  • informatyka

Motto: Nasza największa słabość tkwi w rezygnowaniu. Najbardziej pewną rzeczą, aby odnieść sukces jest spróbować jeszcze raz. Thomas A. Edison