j. niemiecki

Magdalena Kosior-Szychiewicz

m.kosior@paderewski.lublin.pl
  • język niemiecki
  • koordynator wymiany polsko-niemieckiej
  • opiekun koła olimpijskiego

Motto: Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. J. W. Goethe

Monika Mikołajczuk

m.mikolajczuk@paderewski.lublin.pl
  • edukacja wczesnoszkolna
  • język niemiecki

Motto: Myśl ludzka nie zna granic poza tymi, które sama wyznacza. Napoleon Hill

Justyna Wrażeń

j.wrazen@paderewski.lublin.pl
  • język niemiecki

Motto: Potykając się można zajść daleko. Nie wolno tylko upaść i nie podnieść się. Johann Wolfgang von Goethe

Małgorzata Zalewska

m.zalewska@paderewski.lublin.pl
  • język niemiecki

Motto: Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. Albert Einstein