j. niemiecki

Karina Dudzik-Daszkiewicz

k.dudzik@paderewski.lublin.pl
  • język niemiecki

Motto: Małymi krokami osiąga się wielkie cele.

Monika Mikołajczuk

m.mikolajczuk@paderewski.lublin.pl
  • edukacja wczesnoszkolna
  • język niemiecki

Motto: Myśl ludzka nie zna granic poza tymi, które sama wyznacza. Napoleon Hill

Małgorzata Zalewska

m.zalewska@paderewski.lublin.pl
  • język niemiecki

Motto: Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. Albert Einstein