logopeda

Eliza Bełkot

e.belkot@paderewski.lublin.pl
  • logopedia
  • język polski dla obcokrajowców

Motto: (…) tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej. W. Myśliwski