muzyka

Elżbieta Niczyporuk

e.niczyporuk@paderewski.lublin.pl
  • muzyka

Motto: Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny i napełniać łzami oczy kobiety. Ludwig van Beethoven

Jerzy Olszański

j.olszanski@paderewski.lublin.pl
  • rytmika

Motto: Wkrótce wakacje.