muzyka

Elżbieta Niczyporuk

eniczyporuk@paderewski.lublin.pl
  • muzyka

Motto: Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny i napełniać łzami oczy kobiety. Ludwig van Beethoven

Jerzy Olszański

jolszanski@paderewski.lublin.pl
  • rytmika

Motto: Wkrótce wakacje.