świetlica

Anna Aleksiejuk

a.aleksiejuk@paderewski.lublin.pl
  • wychowawczyni świetlicy szkolnej

Motto: Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II

Anna Jabłońska

a.jablonska@paderewski.lublin.pl
  • bibliotekarka
  • nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Motto: W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca – obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei. Św. Jan Paweł II

Piotr Jankowski

p.jankowski@paderewski.lublin.pl
  • wychowawca świetlicy

Motto: Kto wierzy w dobroć człowieka, ten stwarza dobroć w człowieku. Jean-Paul Sartre

Barbara Krawczyk

b.krawczyk@paderewski.lublin.pl
  • wychowawczyni świetlicy
  • edukacja wczesnoszkolna

Motto: Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią. Janusz Korczak