Po co nam certyfikaty językowe?

Aneta Miśkiewicz

Zdawanie egzaminów jest pokonywaniem kolejnych szczebli do perfekcyjnej znajomości języka.

Jestem nauczycielem języka angielskiego oraz licencjonowanym egzaminatorem językowym od wielu lat. Na bieżąco uczę, testuję, sprawdzam, weryfikuję, przekazuję informację zwrotną, oceniam postępy, wiedzę i umiejętności moich uczniów. I tak mój przysłowiowy uczeń, Jan Kowalski, kończąc pewien etap nauki w klasie maturalnej, mniej lub bardziej dumny ze swoich kompetencji językowych, idzie w świat z oceną na świadectwie oraz  wynikiem z egzaminu maturalnego. Jakkolwiek satysfakcjonująca jest ocena czy wynik maturalny, osobiście jestem przekonana, iż warto  jest wyposażyć naszych uczniów w „namacalny dowód” ich kompetencji językowych.

Dlaczego warto posiadać certyfikat językowy?

Orientacja na cele
Wyznaczanie jasno postawionych celów i dążenie do ich osiągnięcia, a takim działaniem jest zdobycie certyfikatu na konkretnym poziomie językowym, to bardzo przydatna i ceniona umiejętność na studiach czy też u przyszłych pracodawców. Osoba posiadająca certyfikat językowy, a więc potwierdzoną znajomość języka obcego, daje świadectwo nie tylko temu, że opanowała dany język na danym poziomie, ale również o tym, że jest ambitna, gotowa się rozwijać i potrafi wyznaczyć sobie cele i je osiągać.

Kop motywacyjny
Zdawanie egzaminów jest pokonywaniem kolejnych szczebli do perfekcyjnej znajomości języka. Konkretny cel mobilizuje do wytężonej nauki, a sukces zapewnia nam poczucie spełnienia, właściwie wykorzystanego czasu i energii oraz wewnętrzną satysfakcję i motywację do dalszej pracy.
Nabywanie kompetencji społecznych
W dzisiejszych czasach tworzenie pozytywnych i trwałych relacji interpersonalnych to kompetencje nieocenione zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Przygotowując się do egzaminu językowego niezaprzeczalnie musimy szlifować umiejętności motywacyjne, umiejętności prowadzenia rozmów (słuchania, przetwarzania informacji, przekonywania, negocjowania), umiejętności dostosowania stylu, formy oraz zabarwienia emocjonalnego wypowiedzi pisemnej do adresata. Sam egzamin jest doskonałą pracą nad radzeniem sobie z emocjami i efektywnym działaniem w sytuacjach stresowych.
Struktura egzaminów językowych
Uzyskanie certyfikatów na każdym z poziomów zaawansowania wygląda dość podobnie. Należy wykazać się umiejętnościami w pisaniu, czytaniu, słuchaniu i mówieniu. To właśnie te kompetencje świadczą o umiejętności posługiwania się językiem w mowie i piśmie i pozwalają wykazać się wszechstronną znajomością języka.
Rozpoznawalność na całym świecie
Większość certyfikatów, które można zdobyć w Polsce jest respektowana na całym świecie. Do najpopularniejszych należą między innymi:

  • TELC (The European Language Certificates) – system certyfikatów stworzony w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Egzaminy TELC kładą nacisk na praktyczne umiejętności językowe. Certyfikaty w tym systemie można uzyskać z aż dziesięciu języków na różnych poziomach od A1 (podstawowy) do C2 (najwyższy poziom biegłości językowej)
  • certyfikaty Uniwersytetu Cambridge, powszechnie uznawane zarówno w środowiskach akademickich, jak i biznesowych na całym świecie: FCE, CAE i CPE. FCE. First Certificate in English – to świadectwo znajomości angielskiego na poziomie B2 wg Rady Europy. Certificate in Advanced English – to świadectwo potwierdzające umiejętność władania językiem angielskim na poziomie zaawansowanym C1 wg Rady Europy. Certificate of Proficiency in English – to certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie najwyższej biegłości językowej C2 wg Rady Europy.
  • IELTS (International English Language Testing System) – egzamin oferowany również przez British Council, to test oceniający znajomość języka angielskiego, uznawany przez wiele uczelni i pracodawców na całym świecie.
Łatwiejsze życie na uczelni
Każdy zabiegany i zapracowany student przed sesją egzaminacyjną, mając w perspektywie konkretną liczbę zaliczeń i egzaminów przed sobą, marzy o możliwości zwolnienia lub zaliczenia danego przedmiotu. Otrzymanie certyfikatu jeszcze podczas nauki szkolnej, może bardzo ułatwić życie na studiach. I tu certyfikaty językowe stanowią nieocenioną pomoc. Wiele uniwersytetów i szkół wyższych w Polsce akceptuje np. test IELTS czy certyfikat TELC jako całkowitą podstawę do zwolnienia z wewnętrznych egzaminów i testów z języka angielskiego, a także jako podstawę przyznawania punktów w ramach międzynarodowych programów studenckich, takich jak Erasmus+.
Atut w ręku w kontekście pracy
W dzisiejszych czasach niemal wszędzie przy naborze pracowników wymagana jest znajomość języka angielskiego. Certyfikat nie daje 100% gwarancji na otrzymanie wymarzonej pracy, ale zdecydowanie może stać się mocną kartą przetargową. Prawdą jest, iż wielu pracodawców przeprowadza własny sprawdzian znajomości językowej. Dla przyszłego kandydata do pracy sama świadomość posiadania certyfikatu stanowi ogromne wewnętrzne wsparcie, a rozmowa kwalifikacyjna jest jedynie małą powtórką z przygotowań do egzaminu. Warto zaznaczyć również, iż w Polsce certyfikaty językowe TELC na poziomie B2 z języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej za oficjalne potwierdzenie znajomości języka, a fakt ten bezpośrednio przekłada się na wyższe pensje i większe możliwości znalezienia pracy.
Promienny uśmiech i rozpierająca duma nauczyciela
🙂

 

Aneta Miśkiewicz – nauczycielka języka angielskiego Szkół Paderewski w Lublinie, certyfikowany egzaminator TELC.

Podziel się tym artykułem:
Nasze szkoły