Redakcja portalu Edukacja i Inspiracje:

 

dr Elżbieta Nazaruk – nauczycielka języka polskiego i wychowawczyni klasy 8 w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Paderewski. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filologii polskiej, ukończyła specjalizację pedagogiczną i redaktorsko-medialną w zakresie Filologii polskiej na UMCS w Lublinie. Absolwentka podyplomowych studiów na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego.

 

Beata Księżopolska – nauczyciel języka polskiego w Międzynarodowym Liceum Paderewski. Jej uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach w wojewódzkich i ogólnopolskich. 100% zgodność prognozowanych wyników moderacyjnych z ocenami przyznawanymi przez egzaminatorów w programie MYP

 

 

Nasze szkoły