School of talent explorers

Our school is the place focused on the student and his needs, the place where every child develops at his own pace and in his own way. At Paderewski Primary School we know how to provide the education on the highest level and how to create the atmosphere where scientific, artistic and sports passions are born. We strive for each of our students to have the opportunity to develop their interests, and our versatile, well-educated and friendly teachers make Paderewski  the place where respect and kindness to another person is a daily routine.

School open to the world

Our response to our students’ needs is to provide them with the necessary skills they have to have to function in today’s world. We believe that language learning extends the horizons, enables development and promotes effective communication in everyday life. Philosophy lessons help to understand the world, shape the autonomy of reasoning, and support creative and critical thinking. The wise use of the latest technology during the learning process helps our students to become prepared for the life in the modern digital world.

Nasze certyfikaty:

Szkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie
ul. Symfoniczna 3a
20-853 Lublin

81 740 75 46 or 663 123 112

 

Fax: 81 740 75 46
E-mail: podstawowa@paderewski.lublin.pl

 

Nr konta bankowego:
PKO BP II Oddział w Lublinie
38 1020 3150 0000 3202 0058 0431

Imię i Nazwisko *
E-mail *
Temat *
Wiadomość *

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CRH Akademos Sp. z o.o.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@zagiel.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

* pola wymagane