Erasmus+


Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro.

Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013:

  • programu „Uczenie się przez całe życie”,
  • programu „Młodzież w działaniu”,
  • Erasmus Mundus,
  • Tempus,
  • Alfa,
  • Edulink,
  • oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
Współpraca: