Stypendystki MEN

4 stycznia 2018

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia edukacyjne w 2016/2017 otrzymały:

Maja Wielgus oraz Martyna Wojciechowska

z klasy 3x Gimnazjum Paderewski

Nasze certyfikaty: