dr Adam Kalbarczyk

a.kalbarczyk@paderewski.lublin.pl
 • dyrektor Gimnazjum Paderewski

Motto: Jestem racjonalistą, ponieważ w racjonalizmie upatruję jedyną alternatywę wobec przemocy. K. Popper

Agnieszka Bojczuk

a.bojczuk@paderewski.lublin.pl
 • wicedyrektor Gimnazjum Paderewski
 • koordynator Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej
 • język angielski

Motto: Wiedza to władza. Ale niewiedza, niestety, nie oznacza jeszcze braku władzy. N. Bohr

Magdalena Kosior-Szychiewicz

m.kosior@paderewski.lublin.pl
 • koordynator programu polskiego
 • język niemiecki
 • opiekun koła olimpijskiego z języka niemieckiego

Motto: Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. J. W. Goethe

Eliza Bełkot

e.belkot@paderewski.lublin.pl
 • język polski dla obcokrajowców

Motto: (…) tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej. W. Myśliwski

Małgorzata Bochnak-Bojanowska

m.bochnak@paderewski.lublin.pl
 • nauczyciel
 • bibliotekarz
 • opiekun koła bibliotecznego

Motto: Po staroświecku uważam , że czytanie książek to najpiękniejsza zabawa , jaką ludzkość wymyśliła. Wisława Szymborska

dr Marcin Boryc

m.boryc@paderewski.lublin.pl
 • matematyka
 • wychowawca klasy 2v
 • opiekun koła olimpijskiego z matematyki

Motto: Liczby rządzą światem. Pitagoras

Anna Dąbska

a.dabska@paderewski.lublin.pl
 • zajęcia techniczne - projektowanie uniwersalne

Motto: Bogaty jest człowiek, którego życie to nieustanne odkrywanie świata. G. Duhamel

Alexander Dreyer

a.dreyer@paderewski.lublin.pl
 • kultura krajów niemieckojęzycznych
 • native speaker języka niemieckiego

Katarzyna Dzieciuch

k.dzieciuch@paderewski.lublin.pl
 • biologia
 • opiekun koła olimpijskiego z biologii
 • wychowawca klasy 3x

Motto: Kiedy mówisz – wszystko, co chcesz powiedzieć, już wiesz. Słuchając, możesz się dowiedzieć czegoś nowego.

Barbara Gondek-Błaszków

b.gondek@paderewski.lublin.pl
 • język angielski
 • trener MYP Language acquisition w IBO (workshop leader)
 • opiekun koła olimpijskiego języka angielskiego
 • ko-lider zespołu języków obcych

Motto: Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc odnaleźć to w sobie. Galileusz

Nasze certyfikaty: