dr Adam Kalbarczyk

a.kalbarczyk@paderewski.lublin.pl
 • dyrektor Gimnazjum Paderewski

Motto: Jestem racjonalistą, ponieważ w racjonalizmie upatruję jedyną alternatywę wobec przemocy. K. Popper

Agnieszka Bojczuk

a.bojczuk@paderewski.lublin.pl
 • wicedyrektor Gimnazjum Paderewski
 • koordynator Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej

Motto: Wiedza to władza. Ale niewiedza, niestety, nie oznacza jeszcze braku władzy. N. Bohr

Magdalena Kosior-Szychiewicz

m.kosior@paderewski.lublin.pl
 • koordynator programu polskiego
 • język niemiecki
 • opiekun wymiany polsko-niemieckiej
 • opiekun koła olimpijskiego z języka niemieckiego

Motto: Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. J. W. Goethe

Eliza Bełkot

e.belkot@paderewski.lublin.pl
 • język polski dla obcokrajowców

Motto: (…) tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej. W. Myśliwski

dr Marcin Boryc

m.boryc@paderewski.lublin.pl
 • matematyka
 • wychowawca klasy 3v
 • opiekun koła olimpijskiego i zajęć doskonalących z matematyki

Motto: Liczby rządzą światem. Pitagoras

Magdalena Deruś

m.derus@paderewski.lublin.pl
 • biologia

Barbara Gondek-Błaszków

b.gondek@paderewski.lublin.pl
 • język angielski
 • trener MYP Language acquisition w IBO (workshop leader)
 • lider zespołu języków obcych

Motto: Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc odnaleźć to w sobie. Galileusz

Justyna Jagieła

j.jagiela@paderewski.lublin.pl
 • język angielski
 • koordynator projektów Erasmus+ dla młodzieży

Motto: Nic nie dzieje się bez przyczyny. J. Locke

Agnieszka Janiak

a.janiak@paderewski.lublin.pl
 • język angielski
 • dyplomowany tłumacz

Motto: Jestem optymistą. Bycie kimkolwiek innym nie zdaje się być do czegokolwiek przydatne. Winston Churchill

Beata Jaruga

b.jaruga@paderewski.lublin.pl
 • matematyka
 • lekcje indywidualne z obcokrajowcami

Motto: Nie osiągniesz umiejętności bez ćwiczeń. Przysłowie chińskie

Nasze certyfikaty: