dr Agnieszka Marcewicz-Kuba

a.marcewicz@paderewski.lublin.pl
  • chemia
  • klub fotografa

Motto:

Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały… Janusz Korczak

Kwalifikacje zawodowe:

doktor nauk chemicznych. W swojej pracy z młodzieżą dąży do tego, by uczniowie zrozumieli i polubili chemię, żeby nie uczyli się “na pamięć”. Bierze dział w wielu warsztatach i kursach metodycznych dla nauczycieli chemii. W 2018 roku została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Pasje:

fotografia, literatura fantasy, nordic walking, origami

Współpraca: