SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW 

Nasza szkoła to miejsce skupione na uczniu i jego potrzebach, miejsce, w którym każde dziecko rozwija się w swoim tempie i na swój własny sposób. W Szkole Podstawowej Paderewski wiemy, jak zapewnić edukację na najwyższym poziomie i stworzyć atmosferę, w której rodzą się pasje – naukowe, artystyczne oraz sportowe. Staramy się, aby każdy z naszych uczniów miał możliwość rozwijania swoich zainteresowań, a wszechstronnie wykwalifikowani, przyjaźni nauczyciele sprawiają, że Paderewski jest miejscem, w którym szacunek i życzliwość do drugiego człowieka jest codziennością.

 SZKOŁA OTWARTA NA ŚWIAT 

Odpowiedzią na potrzeby naszych uczniów są nasze działania służące wyposażeniu ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. Wierzymy, że nauka języków obcych poszerza horyzonty, umożliwia rozwój i sprzyja efektywnej komunikacji w codziennym życiu. Lekcje filozofii pomagają zrozumieć świat, kształtują samodzielność rozumowania oraz wspierają twórcze i krytyczne myślenie. A mądre korzystanie z najnowszych technologii podczas nauki sprawia, że nasi uczniowie są przygotowani do życia we współczesnym, cyfrowym świecie.

Współpraca: