Anna Aleksiejuk

a.aleksiejuk@paderewski.lublin.pl
  • wychowawczyni świetlicy szkolnej
  • warsztaty teatralne

Motto:

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II

Kwalifikacje zawodowe:

animatorka i menedżerka kultury, wolontariuszka kultury. Prowadzi zajęcia plastyczne podczas półkolonii, kolonii oraz warsztaty z rękodzieła artystycznego w ramach różnych wydarzeń kulturalnych.

Pasje:

muzyka, taniec, film, rękodzieło artystyczne

Współpraca: