Anna Jabłońska

a.jablonska@paderewski.lublin.pl
  • bibliotekarka

Motto:

W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca – obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei. Św. Jan Paweł II

Kwalifikacje zawodowe:

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarka

Pasje:

literatura, historia, film

Współpraca: