Anna Krupa

a.krupa@paderewski.lublin.pl
  • pedagog specjalny
  • pedagog klas 4 oraz 5a i 5b

Motto:

Tylko wtedy, gdy jesteś spokojny i radosny, możesz naprawdę cieszyć się światem w którym żyjesz. Jaggi Vasudev

Kwalifikacje zawodowe:

magister pedagogiki specjalnej, socjoterapeutka i trenerka umiejętności społecznych. Entuzjastka dialogu motywującego. Podkreśla, że zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym ogromną rolę odgrywa inteligencja emocjonalna, ponieważ wpływa na to, jak wykorzystujemy swoją wiedzę i umiejętności. Według niej najważniejszy w nauczaniu jest harmonijny rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny.

Pasje:

podróże, góry, teatr muzyczny

Współpraca: