Anna Stępień

a.stepien@paderewski.lublin.pl
  • język hiszpański
  • klub hiszpański

Motto:

Twoje życie staje się lepsze tylko kiedy Ty stajesz się lepszym. Brian Tracy

Kwalifikacje zawodowe:

absolwentka Hispanistyki KUL, Współautorka publikacji Teatralizar como estrategia didáctica: historia de la literatura, adaptación y puesta en la escena de Juez de los divorcios de Miguel de Cervantes, Współautorka publikacji Sytuacja polityczna Hiszpanii w świetle artykułów prasowych. Uzyskała certyfikat Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios de Madrid y La Universidad de Alcalá oraz hiszpański w biznesie na poziomie B2.

Pasje:

iberystyka, kino, genetyka, biologia człowieka

Współpraca: