Barbara Krawczyk

b.krawczyk@paderewski.lublin.pl
  • wychowawczyni świetlicy szkolnej
  • liderka zespołu świetlicowego

Motto:

Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią. Janusz Korczak

Kwalifikacje zawodowe:

według niej najważniejsze w nauczaniu jest kształtowanie i wzmacnianie u dziecka poczucia własnej wartości. W codziennej pracy z dziećmi w szczególności zwraca uwagę na ich potrzeby, co wzmacnia poczucie bezpieczeństwa. Uśmiech oraz umiejętność słuchania, pozwala na nawiązanie przyjacielskich relacji opartych na wzajemnym szacunku. Stara się rozbudzać w uczniach kreatywność, która umożliwia podejmowanie przez dzieci działań i inicjatyw, które nie podążają za utartymi schematami. Od trzech lat prowadzi ogólnopolski program edukacyjny „MegaMisja”,  który podnosi cyfrowe kompetencje dzieci,  pomaga odkryć dobre i bezpieczne strony technologii. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych. Ukończyła studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej.

Pasje:

spacery, siłownia, robótki plastyczne i ręczne, czytanie książek

Współpraca: